درباره ما

امتياز اين سايت متعلق به آقاي سينا بي لويي مي باشد.

ما در اين سايت نقشه هاي pdf ساخت ماكت هاي كاغذي و مقواي را به مشتريان ارائه مي دهيم و مشتريان پس از تهيه اين محصولات بايد ان ها را پرينت رنگي بگيرند و با چسب آبي و قيچي بسازند.

موفق باشيد